• Version
  • Download 0
  • File Size 6.17 MB
  • File Count 1
  • Create Date 8 ธันวาคม 2019
  • Last Updated 8 ธันวาคม 2019

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 3,750 ลบ.ม. พร 51009/927

เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 3,750 ลบ.ม. พร 51009/927