• Version
  • Download 24484
  • File Size 445.18 KB
  • File Count 1
  • Create Date 4 กรกฎาคม 2023
  • Last Updated 3 สิงหาคม 2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานซอย 22 ขวา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกวาว เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51004/481