Webboardประกาศปิดสนามทั้งหมดเลยใช่หรือไม่?อยากจะถามเพิ่มเติมครับ
li asked 3 ปี ago

ประกาศปิดสนามทั้งหมดเลยใช่หรือไม่?อยากจะถามเพิ่มเติมครับ สนามวิ่งข้างนอกตรงลานวิ่ง ยังวิ่งได้ไหมคับ แล้วถ้าหากปิดมสนามแล้ว ยังเห็นมีคนไปวิ่งหรือเดินทั้งข้างในและลานวิ่งข้างนอก มีมาตรการอะไรแก้ไขหรือบทลงโทษยังไง รอบที่แล้วสนามปิดยังเห็นมีคนไปเดินไปวิ่งอยู่

อบจ.แพร่ ปิดให้บริการสนามกีฬา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1218/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 38)