Webboardหมวดหมู่: ติดต่อสอบถามสอบถามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา

สอบถามการเปิดรับสมัครโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ มีเมื่อไหร่คะ

1 Answers
อบจ.แพร่ ทีมงาน answered 2 ปี ago

ขณะนี้ยังไม่มีการรับสมัครคะ ถ้ามีการประกาศรับสมัครจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ และfacebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่คะ