Webboardหมวดหมู่: ติดต่อสอบถามอยากให้อบจ.แพร่ช่วยปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
Kimchi asked 4 เดือน ago

อยากให้มีหนังสือที่ทันสมัย น่าสนใจ และหลากหลายกว่านี้ เช่น หนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป นวนิยายต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับคนแพร่

ห้องสมุดประชาชน ไม่ได้อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคะ