ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการของเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ – นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อนุมัติให้ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ออกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้าย ด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,256.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,053 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น E0625689 N2001784 สิ้นสุด E0623767 N2000099 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564 จำนวน 26 วัน – งบประมาณ 2,274,100.- บาท โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี – กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนครั้งที่ 18 อนุมัติวันที่ 24 มิถุนายน 2563 -นายวีระชาติ ร่มเย็น ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นช่างผู้ควบคุมงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *