กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเสกสรร วงศ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูฯ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้กับผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอร้องกวาง จำนวน 25 รายการ เป็นจำนวนเงิน 193,100 บาท ณ โรงพยาบาลร้องกวาง