การตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, บุคลากรด้านสาธารณสุขของจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมรับการตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น, รองศาสตราจารย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ประธานคณะทำงานเพื่อตรวจประเมินฯ และคณะ มาตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และข้อกฏหมายที่กำหนด พร้อมซักถามถึงการเตรียมความพร้อม ปัญหาและอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจในครั้งนี้ ต่อมาเวลา 13.00 น. นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมคณะ เดินทางมายังห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ด้วย