การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya