กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลแพร่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เนื่องในวันอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลแพร่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่