กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดใหม่วงศ์วรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จั๊วะอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่