กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมาย นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทำความสะอาด บริเวณคลองแม่แคม