กิจกรรม “จิบน้ำชา กาแฟยามเช้า กับเราชาวการศึกษา” ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 7.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเด่นชัย คณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรม “จิบน้ำชา กาแฟยามเช้า กับเราชาวการศึกษา” ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีนายอิสรา สุกแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอเด่นชัย ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ปรึกษาหารือ แจ้งข่าวสารในพื้นที่ ที่ประชาชนต้องการให้พัฒนาในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ