ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบโครงการแพร่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบโครงการแพร่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และ พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสสือยั่งยืน สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และ พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสสือยั่งยืน สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งมอบโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงาน ในคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการไทยเบฟ….ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 พ.ศ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการไทยเบฟ….ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 พ.ศ 2565

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติสู่วิถีพอเพียง รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติสู่วิถีพอเพียง รุ่นที่ 1

อบจ.แพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.แพร่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วย สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟู ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้เกี่ยวกับ สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้เกี่ยวกับ สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เพื่อขับเคลื่อนเศณษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน กิจกรรม เสือชวนปั่นส่งท้ายปีขาล 2022”
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เพื่อขับเคลื่อนเศณษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน กิจกรรม เสือชวนปั่นส่งท้ายปีขาล 2022”

1 2 3 57