ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง

พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเราศวรมหาราช 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเราศวรมหาราช 2564

พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมจุดให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 2 3 30