ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมเดินขบวนเครื่องสักการะงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมเดินขบวนเครื่องสักการะงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัย ศิริชัยมหาศากยมุนี ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการทำงานขององค์กรท้องถิ่น “สมาร์ทซิตี้” ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อการทำงานขององค์กรท้องถิ่น “สมาร์ทซิตี้” ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจังหวัดแพร่ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจังหวัดแพร่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจังหวัดแพร่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารภูมิทัศน์เมืองแพร่”
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารภูมิทัศน์เมืองแพร่”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจังหวัดแพร่ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรงจังหวัดแพร่ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2567

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมเตรียมเข้าคัดเลือกเพื่อจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) สาขาภูมิภาคแห่งใหม่ในจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมเตรียมเข้าคัดเลือกเพื่อจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC) สาขาภูมิภาคแห่งใหม่ในจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
Uncategorized

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1 2 3 120