ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค 4.0
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุค 4.0

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการใช้ระบบดิจิทัล (D1669) และการฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR – การใช้ AED)
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการใช้ระบบดิจิทัล (D1669) และการฟื้นฟูการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR – การใช้ AED)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 สำนักงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 9 สำนักงบประมาณ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
Uncategorized

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากรครูเข้าร่วมการแข่งขันโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากรครูเข้าร่วมการแข่งขันโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ

1 2 3 48