ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. “เมตตา กล้าหาญ”
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. “เมตตา กล้าหาญ”

ติดตามประเมินฯ ออกเยี่ยมเสริมพลัง สอบถามปัญหา รับข้อเสนอแนะ จาก รพ.สต.หลังการถ่ายโอนฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ชี้วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามประเมินฯ ออกเยี่ยมเสริมพลัง สอบถามปัญหา รับข้อเสนอแนะ จาก รพ.สต.หลังการถ่ายโอนฯ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ชี้วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรม ฝึกอบรมสร้างอาชีพการพิมพ์ผ้าโดยใช้เทคนิค Eco printing
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรม ฝึกอบรมสร้างอาชีพการพิมพ์ผ้าโดยใช้เทคนิค Eco printing

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566

อบจ.แพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.แพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารจังหวัดตาก
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารจังหวัดตาก

โครงการ อบจ.แพร่ พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ อบจ.แพร่ พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก

อบจ.แพร่ ร่วมโครงการจิตอาสาฯ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำยม
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.แพร่ ร่วมโครงการจิตอาสาฯ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำยม

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Phaiyoi Exhibition ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ Phaiyoi Exhibition ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย้อย

1 2 3 66