ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 จังหวัดแพร่ ( World Day of Remembrance for Road Traffic Victims ) เพื่อให้ถนนทุกสายในจังหวัดแพร่เป็น “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 จังหวัดแพร่ ( World Day of Remembrance for Road Traffic Victims ) เพื่อให้ถนนทุกสายในจังหวัดแพร่เป็น “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดนิทรรศการ และร่วมสัมมนา เรื่อง การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดนิทรรศการ และร่วมสัมมนา เรื่อง การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนในระบบหมอพร้อม DID
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนในระบบหมอพร้อม DID

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมฯ อ.หนองม่วงไข่ และ อ.ลอง
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมฯ อ.หนองม่วงไข่ และ อ.ลอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมฯ อ.สูงเม่น และ อ.วังชิ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมฯ อ.สูงเม่น และ อ.วังชิ้น

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบจ.แพร่ จัดอบรมหุ่นยนต์บังคับมือเสริมความรู้ สร้างประสบการณ์ให้นักเรียนในสังกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.แพร่ จัดอบรมหุ่นยนต์บังคับมือเสริมความรู้ สร้างประสบการณ์ให้นักเรียนในสังกัด