ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังขราช สกลมหาสังฆปริณายก
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอบไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังขราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา อสม. สานสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วม การแข่งขันกีฬา อสม. สานสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติสู่วิถีพอเพียง รุ่นที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและธรรมชาติสู่วิถีพอเพียง รุ่นที่ 2

โครงการค่ายเยาวชนรักภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เยาวชนในจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายเยาวชนรักภาษาอังกฤษ (English Camp) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เยาวชนในจังหวัดแพร่