ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลช่อแฮ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลช่อแฮ

ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จำนวนงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับรายการค่าใช้จ่าย ( ตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 )
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาการจัดสรรงบเงินอุดหนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่จำนวนงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับรายการค่าใช้จ่าย ( ตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 )

อบจ.แพร่ จัดประชุมชี้แจงและมอบทุนสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุน สสส. ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.แพร่ จัดประชุมชี้แจงและมอบทุนสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุน สสส. ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี 2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการท้องถิ่นรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการท้องถิ่นรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก

นายก อบจ.แพร่ นำบุคลากร อบจ.แพร่ ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนในระบบหมอพร้อม DID
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายก อบจ.แพร่ นำบุคลากร อบจ.แพร่ ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนในระบบหมอพร้อม DID

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่4/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่4/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณี “กิ๋นสลากหลวง” จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมงานประเพณี “กิ๋นสลากหลวง” จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2566