ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคนพิการสากลจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคนพิการสากลจังหวัดแพร่

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ เดือนธันวาคม 2563
จดหมายข่าว

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ เดือนธันวาคม 2563

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้ง

พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเราศวรมหาราช 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเราศวรมหาราช 2564

พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564