ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669)
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (1669)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ณ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เพื่อพัฒนาไปสู่ “ขยะเป็นศูนย์”
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ณ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เพื่อพัฒนาไปสู่ “ขยะเป็นศูนย์”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดดแพร่จัดโครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดดแพร่จัดโครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนบ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามติดตามโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามติดตามโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำความสะอาดวัดหลวง ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดหลวง อำเภอเมืองแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำความสะอาดวัดหลวง ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดหลวง อำเภอเมืองแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จังหวัดสระบุรี