ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมสภากาแฟองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประชุมสภากาแฟองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง เชื่อม บ้านโทกค่า ตำบลแดนชุมพล อำเภอสสอง จังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง เชื่อม บ้านโทกค่า ตำบลแดนชุมพล อำเภอสสอง จังหวัดแพร่

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ เดือนมีนาคม 2564 ฉบับที่ 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ เดือนมีนาคม 2564 ฉบับที่ 60

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง บริเวณคอสะพานแม่น้ำยม ตำบลวังหงส์ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง บริเวณคอสะพานแม่น้ำยม ตำบลวังหงส์ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับหินคลุก ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจรับหินคลุก ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนา อบจ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนา อบจ.แพร่ ครั้งที่ 1/2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุ ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประชุมสภากาแฟและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภากาแฟและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ อบจ.แพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ อบจ.แพร่

1 83 84 85 86 87 93