องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนขบวนเครื่องสักการะและขบวนช้าง 5 เชือก