นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่

              วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ โดยมีโรงพยาบาลในจังหวัดแพร่ และมูลนิธิคนพิการจัังหวัดแพร่ ร่วมลงนาม (MOU) ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่