นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ณ ห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Post by Pichi Pichaya