นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่

วันที่ 5 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้นำนิทรรศการนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมจัดแสดงในงาน “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้นำเสนอนวัตกรรมดังกล่าวแก่นายกรัฐมนตรีในขณะที่เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ