นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ อบจ.แพร่

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติม และการบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้มีความพร้อม และการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บรรยายสรุป ให้สามารถใช้ข้อมูลในการนำเสนอและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น ในการติดตามลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น