นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดโค้งอันตรายบนถนนสายโจ้โก้แม่หล่าย – บ้านนันทาราม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดโค้งอันตรายบนถนนสายโจ้โก้แม่หล่าย – บ้านนันทาราม เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านนันทาราม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ว่าเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม จึงได้เร่งสำรวจและจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป