นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานลางสาดหวานและของดีเทศบาลตำบลส่วนเขื่อน ประจำปี 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานลางสาดหวานและของดีเทศบาลตำบลส่วนเขื่อน ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ,นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และข้าราชการกองสวัสดิการสังคม ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่