นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระธาตุช่อแฮ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ โดยพระโกศัยเกติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮและรองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมกันนี้ นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่นเขต 1, นายปัญจพัฒน์ ศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง เขต 6 และนายจักริน เป็นบุญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีด้วย