นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วมพิธีวานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

             วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีวานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยมี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบัญประชารัฐพิทักษ์ป่าจังหวัดแพร่