ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51003-339

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ https://bit.ly/36qjMhQ