ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การหยุดให้บริการสระว่ายน้ำ 50 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่