ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่