ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา13.30 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 และนางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสริดานากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดแพร่