ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เพื่อขับเคลื่อนเศณษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน กิจกรรม เสือชวนปั่นส่งท้ายปีขาล 2022”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เพื่อขับเคลื่อนเศณษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน กิจกรรม เสือชวนปั่นส่งท้ายปีขาล 2022” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกกีฬาจังหวัดแพร่