ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่