ประชุมประสานงานด้านสาธารณสุขและเครือข่ายอำเภอ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมประสานงานด้านสาธารณสุขและเครือข่ายอำเภอ โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่