ประชุมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ในการประสานงานการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 20 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ในการประสานงานการรับ-ส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่