ประชุมสภากาแฟและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.แพร่

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ มอบหมายให้ ว่า ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่