ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการและสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมหารือ กับ นายอัศวิน ข่มอาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการและสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ วิทยาลัยเทคนิคแพร่