พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และ พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสสือยั่งยืน สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” และ พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสสือยั่งยืน สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และ ห้องประชุมอาคารสว่างศรี โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่