พิธีบวงสรวงและประดิษฐานหลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคลพระพุทธรูป ประจำศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 16.49 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและประดิษฐานหลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคลพระพุทธรูป ประจำศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี