พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ผ้าลายชบาปัตตานี” เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่น และหัตกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ผ้าลายชบาปัตตานี” เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่น และหัตกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่