พิธีเปิดนิทรรศการนวัตกรรมด้านป่าไม้ “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า” จังหวัดแพร่

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการนวัตกรรมด้านป่าไม้ “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า” จังหวัดแพร่ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดนิทรรศการนวัตกรรมด้านป่าไม้ “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า” โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจภายใต้ผืนป่า” (Economy Under the Forest” ระหว่างจังหวัดแพร่ กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่