ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

กรุณาให้ข้อมูลผู้แจ้งที่สามารถติดต่อ และยืนยันตัวตนได้จริง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้คะ

หมายเหตุ : หากมีเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม กรุณาส่งทาง E-mail : [email protected]