ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ อำเภอร้องกวาง จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลไผ่โทน และตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ อำเภอร้องกวาง จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตำบลไผ่โทน และตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมี นายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่, นายไพศาล สัจจะวศิน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอร้องกวาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมอำเภอร้องกวาง