สรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 พร 51002/613

สรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 พร 51002/613

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/37Phd6q