องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน มีความประสงค์จะสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ 1669 – ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา) – ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (3 อัตรา) – ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสารธารณสุข (1 อัตรา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน มีความประสงค์จะสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ 1669
– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา)
– ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (3 อัตรา)
– ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสารธารณสุข (1 อัตรา)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.แพร่ (อาคารหลังเก่า) เบอร์โทรศัพท์ 054-524199