องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน 54 ราย รวมงบประมาณ 269,140 บาท ณ โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ห้วหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พื้นที่อำเภอสูงเม่น และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน 54 ราย รวมงบประมาณ 269,140 บาท ณ โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่