องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกลำห้วยสาธาราณะในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกลำห้วยสาธาราณะในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย ซึ่งเป็นพื้นที่ปัญหาน้ำหลากท่วมขังซ้ำซาก โดยมี นายอนันต์ กาศสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่างในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และเทศบาลตําบลเด่นชัย สนับสนุนน้ำมันเชื่อเพลิง