องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่และติดตามสถานการณ์ของการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะ ระหว่างเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่และติดตามสถานการณ์ของการปฏิบัติงานในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกแและกลุ่มประเทศ GMS พร้อมทั้งรับฟังรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่