องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยแพทย์แผนไทย เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ฝังเข็ม และหน้ากากอนามัย จากคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัทแพร่ยนตรการมิตซู จำกัด

             วันที่ 29 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยแพทย์แผนไทยสมเกียรติ ดาวดาษ เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ฝังเข็ม และหน้ากากอนามัย จากคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัทแพร่ยนตรการมิตซู จำกัด ซึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อบริการประชาชนที่มารับบริการ ณ หน้าอาคารที่ทำการฯ
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอขอบคุณบริษัทแพร่ยนตรการมิตซู จำกัด เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้