องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา)

วันที่ 15 เมษายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายสำเริง ใจเอื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ และขอสนับสนุนกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ช่วยกันจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่หอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) ซึ่งจังหวัดจะใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยมีทีมแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดแพร่ ร่วมวางแผนและจัดเตรียมสถานที่